جهت خرید این دامنه با آدرس ایمیل info@mgm.ir مکاتبه نمایید.
لطفا در ایمیل ارسالی خود، شماره تماس خود را ذکر نمایید.